ถอนเงินออกมาได้เมื่อไหร่บ้าง

ผู้ใช้บริการสามารถถอนเงินได้ทุกเวลาภายในสิ้นเดือนของเดือนๆนั้น โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งก่อนถอนเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องอัปโหลดสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีใน ถอนเงิน ก่อน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน โดยเงื่อนไขในการถอนเงินมีดังนี้ - ต้องมีรายรับขั้นต่ำ 300 บาท ขึ้นไป - ถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน Transfer Fee เป็นจำนวน 12 บาท ต่อรอบ - ลงทะเบียนรับรายได้ และ ยืนยันตัวตนกับทาง Pillow Cast(ใช้เวลา 1-2 วัน โดยประมาณ)