ถอนเงินออกมาได้เมื่อไหร่บ้าง

ผู้ใช้บริการสามารถถอนเงินได้ทุกเวลาภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งก่อนถอนเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องอัปโหลดสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีใน 'ของขวัญ' 'บัญชี' ก่อน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน โดยเงื่อนไขในการถอนเงินสำหรับแคสเตอร์ในสังกัด มีดังนี้ - ต้องมีรายรับขั้นต่ำ 300 บาท ขึ้นไป - ถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน Transfer Fee เป็นจำนวน 12 บาท ต่อรอบ - ลงทะเบียนรับรายได้ และ ยืนยันตัวตนกับทาง Pillow Cast ใช้เวลา 3-5 วัน โดยประมาณ โดยเงื่อนไขในการถอนเงินสำหรับแคสเตอร์ทั่วไป มีดังนี้ - ต้องมีรายรับขั้นต่ำ 1,000 บาท ขึ้นไป - ถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน Transfer Fee เป็นจำนวน 12 บาท ต่อรอบ - ลงทะเบียนรับรายได้ และ ยืนยันตัวตนกับทาง Pillow Cast ใช้เวลา 3-5 วัน โดยประมาณ