เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)

สามารถฟังในหน้าแคสต์หรือไลฟ์ได้ตามที่เห็นสะดวก

ห้ามนำผลงานของคนอื่นมาลงในแพลตฟอร์มโดยเด็ดขาด

ห้ามนำผลงานของคนอื่นไปดัดแปลง ก๊อปปี้ ตัดแต่งโดยเด็ดขาด

สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเห็นต่างกันได้ตามสไตล์ แต่อย่าให้ล้ำเส้นกันจนถึงขั้นทะเลาะและเกิดการฟ้องร้องตามมานะ

ไฟล์เสียงที่อัพโหลดจะต้องเป็นของผู้อัพโหลดเอง หรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของผลงานแล้ว

ไม่ผิดกฎหมาย

ห้ามนำเสนอเนื้อหาอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน

ห้ามนำเสนอเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด

ห้ามนำเสนอเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคม

ห้ามนำเสนอเนื้อหาในเชิงเหยียดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ สถาบันการศึกษา อันเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อื่น

ห้ามนำเสนอเนื้อหาอันเป็นเท็จ หรือ มีเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

หากผลงานของท่านทำผิดข้อตกลงข้างต้นหรือมีความไม่เหมาะสม ทางทีมงานขออนุญาตระงับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า