นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

การเก็บและใช้ข้อมูลโดย Pillow Cast

ข้อมูลส่วนตัว

เราทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านสร้างบัญชีบน Pillow Cast ท่านยังสามารถนำข้อมูลของท่านจาก Facebook เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับ Pillow Castง่ายขึ้น โดยเราจะใช้ชื่อของท่านเพื่อสร้างชื่อบัญชี เราใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อท่าน เราจะมีการส่งข่าวสารทางอีเมล โดยท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่านในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาท่านทางอีเมล และเราอาจใช้จังหวัดที่ท่านอยู่ วันเดือนปีเกิดของท่าน และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากสมาชิก

ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลให้ PillowCast โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดไฟล์เสียง กรอกโปรไฟล์สาธารณะของท่าน เรามีสิทธิเก็บข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ และ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการโปรโมท โดยข้อมูลใดๆ ที่ท่านสมาชิกได้สร้างผ่าน PillowCast ทั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์มือถือ ทั้งนี้ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าจะเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ PillowCast โดยเมื่อเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบผลอันเกิดจากข้อมูลที่ท่านสร้างเข้ามาบน PillowCast

ข้อมูล Log และ Activity

เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ ชนิดของระบบปฏิบัติการ, หมายเลข IP address และเวลาการใช้งานแอพของท่าน เราจะใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแล Pillow Cast application และปรับปรุงการให้บริการ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ

ข้อมูลการ Live Streaming

ทาง PillowCast จะไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลเสียงใดๆ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีใช้งานผิดประเภท หรือ เข้าข่ายผิดกฏหมาย ทั้งนี้ทาง PillowCast จะเก็บข้อมูลเฉพาะประวัติการ Live และ ระยะเวลาใช้งาน เพื่อใช้พัฒนาในเวอร์ชั่นถัดไป

การใช้ข้อมูลโดยบุคคลอื่น

ในเว็บไซต์อาจจะมีโฆษณาของบุคคลที่สาม เราสงวนสิทธิ์ ในการใช้จังหวัดที่ท่านอาศัย วันเดือนปีเกิดของท่าน และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อท่านทางอีเมลในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

การใช้ข้อมูลในการสอบสวน

เราสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบน Pillow Cast และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านต่อบุคคลที่สามถ้าเรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นต้อง (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของเรา (ค) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ง) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของ Pillow Cast และสมาชิกท่านอื่น

เนื้อหาของผลงาน

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่อัปโหลดผลงานที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (1) เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำหยาบคาย หรือใส่ความบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก เกลียดชัง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคม (2) เนื้อหาของผลงานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และรวมถึงการดำเนินเรื่องในผลงานที่มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมของตัวแสดงในลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (3) วิพากษ์วิจารณ์ จาบจ้วง หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ เนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสังคม (4) สื่อหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามอารมณ์จนถึงขนาดเป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งโดยตรงหรือโดยนัยเกินกว่าประชาชน หรือวิญญูชนทั่วไปจะรับได้ (5) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ (6) เนื้อหาที่ใช้คำหยาบทุกประเภท รวมไปถึงคำหยาบที่เกี่ยวกับเพศและอวัยวะเพศ หรือคำที่สุ่มเสี่ยงทางกามารมณ์ ทั้งนี้ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน

ภาพหน้าปก

ภาพที่ห้ามนำใช้กับผลงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (1) ส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลอื่นหรือมีลายน้ำของเจ้าของลิขสิทธิ์ (2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์ (3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือ โชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ (4) ภาพประกอบที่ปรับแต่งมาจากรูปภาพหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์หรือ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใดๆ ตามกฎหมายของบุคคลอื่น และ/หรือนำมาอัปโหลดหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ (5) ใช้รูปภาพสิ่งอบายมุข หรือสิ่งเสพติดทุกชนิดประกอบผลงาน แต่อนุโลมให้บางกรณี ทั้งนี้ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน (6) มีการใช้รูปภาพที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ดูหมิ่น หรือส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม

อื่นๆ

ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น เช่น อัปโหลด โพสต์หรือฝังลิงก์ (Embedded) จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น และเผยแพร่เพลงประกอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นเจ้าของ เพลง ดนตรี หรือคลิปเสียง ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการตัดต่อเพลง หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

เพลง Cover

การเอาเพลงที่มีนักร้องนักแสดงร้องไว้ แล้วเอามาร้องใหม่ ไม่ว่าร้องเพลงเดิมเลยหรือจะโดยการดัดแปลงบางส่วนด้วยการดัดแปลงเนื้อร้อง ดัดแปลงทำนองหรือมีการรีมิกส์ใหม่ ทำให้เพลงดังกล่าวมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไป อาจเป็นการเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ทาง Pillow Cast จะมีการเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องผู้ใช้บริการหากเกิดกรณีการฟ้องร้อง

สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของผู้ใช้ (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้ได้ละเมิด หรือมีการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

เงื่อนไขสำหรับระบบเติมเงิน

(1) ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับเงื่อนไขการเติมเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของการเติมเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (2) ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการกำหนดเหรียญที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/ หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต (3) ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาบัตรเงินสดและรหัสเติมเงิน (“Pincode”) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้ Pincode ของผู้อื่น ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ จากการใช้ Pincode ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (4) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ Pincode ทำรายการใดๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบการเติมเงินก่อนหรือหลังทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการทำรายการ (5) สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ต้องเป็นไปตามราคาหรือมูลค่าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้บัตรเงินสดต้องเป็นไปตามที่ระบุบนบัตรเงินสด (6) กรณีการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากบริษัทฯ (7) กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเงินสด เช่น กรอกรหัส Pincode ผิด หรือมูลค่าเงินไม่ตรงตามที่ระบุบนหน้าบัตรเงินสด หรือ มีสาเหตุมาจากระบบของการเติมเงินของบริษัทเจ้าของบัตร ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อช่องทางที่บริษัทเจ้าของบัตรกำหนดไว้ เว้นแต่ การผิดพลาดหรือปัญหามีสาเหตุหลักมาจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันผู้ใช้บริการสามารถติดต่อทีมงานบริษัทฯ ได้ที่อีเมล support@pillowcast.net หรือ Facebook Page : Pillow Cast (8) ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมชำระค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการเติมเงิน ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน (9) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการและ/หรือจำนวนเงินหรือรายการของการใช้บริการของผู้ใช้บริการเองได้ตลอดเวลาตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (10) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หมายถึง ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้ควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของของบริษัทฯ” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) หมายถึงผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

การร้องขอลบข้อมูลและปิดบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการปิดบัญชีผู้ใช้ถาวร สามารถแจ้ง E-mail หรือ Facebook หรือ Apple ID ที่ผูกกับบัญชี Pillow Cast มาที่ support@pillowcast.net เพื่อร้องขอปิดบัญชีได้ โดยบัญชีผู้ใช้จะถูกลบจากระบบถาวร ภายใน 30 วัน

Request for the deletion of personal Data

User may submit a request to delete the account or personal infomation by sending your request to support@yellotalk.co or inbox facebook Page https://www.facebook.com/PillowLiveApp/. Upon request, user's data will be deleted within 30 days.