นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

การเก็บและใช้ข้อมูลโดย Pillow Cast

ข้อมูลส่วนตัว

เราทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านสร้างบัญชีบน Pillow Cast ท่านยังสามารถนำข้อมูลของท่านจาก Facebook เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับ Pillow Castง่ายขึ้น โดยเราจะใช้ชื่อของท่านเพื่อสร้างชื่อบัญชี เราใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อท่าน เราจะมีการส่งข่าวสารทางอีเมล โดยท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่านในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาท่านทางอีเมล และเราอาจใช้จังหวัดที่ท่านอยู่ วันเดือนปีเกิดของท่าน และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากสมาชิก

ท่านสามารถร่วมสร้างข้อมูลให้ PillowCast โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดไฟล์เสียง กรอกโปรไฟล์สาธารณะของท่าน เรามีสิทธิเก็บข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ และ ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการโปรโมท โดยข้อมูลใดๆ ที่ท่านสมาชิกได้สร้างผ่าน PillowCast ทั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์มือถือ ทั้งนี้ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าจะเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ PillowCast โดยเมื่อเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบผลอันเกิดจากข้อมูลที่ท่านสร้างเข้ามาบน PillowCast

ข้อมูล Log และ Activity

เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ ชนิดของระบบปฏิบัติการ, หมายเลข IP address และเวลาการใช้งานแอพของท่าน เราจะใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแล Pillow Cast application และปรับปรุงการให้บริการ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ

ข้อมูลการ Live Streaming

ทาง PillowCast จะไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลเสียงใดๆ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีใช้งานผิดประเภท หรือ เข้าข่ายผิดกฏหมาย ทั้งนี้ทาง PillowCast จะเก็บข้อมูลเฉพาะประวัติการ Live และ ระยะเวลาใช้งาน เพื่อใช้พัฒนาในเวอร์ชั่นถัดไป

การใช้ข้อมูลโดยบุคคลอื่น

ในเว็บไซต์อาจจะมีโฆษณาของบุคคลที่สาม เราสงวนสิทธิ์ ในการใช้จังหวัดที่ท่านอาศัย วันเดือนปีเกิดของท่าน และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อท่านทางอีเมลในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

การใช้ข้อมูลในการสอบสวน

เราสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบน Pillow Cast และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านต่อบุคคลที่สามถ้าเรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นต้อง (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของเรา (ค) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ง) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของ Pillow Cast และสมาชิกท่านอื่น

เนื้อหาของผลงาน

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่อัปโหลดผลงานที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ (1) เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำหยาบคาย หรือใส่ความบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก เกลียดชัง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคม (2) เนื้อหาของผลงานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และรวมถึงการดำเนินเรื่องในผลงานที่มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมของตัวแสดงในลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (3) วิพากษ์วิจารณ์ จาบจ้วง หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ เนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสังคม (4) สื่อหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามอารมณ์จนถึงขนาดเป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งโดยตรงหรือโดยนัยเกินกว่าประชาชน หรือวิญญูชนทั่วไปจะรับได้ (5) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ (6) เนื้อหาที่ใช้คำหยาบทุกประเภท รวมไปถึงคำหยาบที่เกี่ยวกับเพศและอวัยวะเพศ หรือคำที่สุ่มเสี่ยงทางกามารมณ์ ทั้งนี้ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน

ภาพหน้าปก

ภาพที่ห้ามนำใช้กับผลงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (1) ส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลอื่นหรือมีลายน้ำของเจ้าของลิขสิทธิ์ (2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์ (3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือ โชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ (4) ภาพประกอบที่ปรับแต่งมาจากรูปภาพหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์หรือ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใดๆ ตามกฎหมายของบุคคลอื่น และ/หรือนำมาอัปโหลดหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ (5) ใช้รูปภาพสิ่งอบายมุข หรือสิ่งเสพติดทุกชนิดประกอบผลงาน แต่อนุโลมให้บางกรณี ทั้งนี้ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน (6) มีการใช้รูปภาพที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ดูหมิ่น หรือส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม

อื่นๆ

ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น เช่น อัปโหลด โพสต์หรือฝังลิงก์ (Embedded) จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น และเผยแพร่เพลงประกอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นเจ้าของ เพลง ดนตรี หรือคลิปเสียง ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการตัดต่อเพลง หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น