วิธีการอัปโหลดผลงานของแคสต์

บนเว็บไซต์ pillowcast.net ที่แถบเมนูทางด้านซ้าย มีเมนู 'อัปโหลด' โดยไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้ แนะนำเป็นไฟล์สกุล .m4a และเลือกรูปภาพหน้าปก (Cover) โดยที่รูปภาพหน้าปกควรมีขนาด 500 x 500 px หรือมีขนาด 1:1 ตั้งชื่อแคสต์ไม่เกิน 120 ตัวอักษร แท็ก(โดยที่ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ # ข้างหน้าแท็ก) หมวดหมู่ของแคสต์นั้น และคำอธิบายเกี่ยวกับแคสต์นั้นสั้นๆ ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร บนแอปพลิเคชั่น ที่แถบเมนูด้านล่าง มีไอคอน รูปเครื่องหมายบวก เลือก 'เริ่มแคสต์' โดยเลือก 'เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด' ไฟล์ที่สามารถอัปโหลดได้ แนะนำเป็นไฟล์สกุล .m4a และเลือกรูปภาพหน้าปก (Cover) โดยที่รูปภาพหน้าปกควรมีขนาด 500 x 500 px หรือมีขนาด 1:1 ตั้งชื่อแคสต์ไม่เกิน 50 ตัวอักษร แท็ก(โดยที่ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ # ข้างหน้าแท็ก) หมวดหมู่ของแคสต์นั้น และคำอธิบายเกี่ยวกับแคสต์นั้นสั้นๆ ไม่เกิน 120 ตัวอักษร