วิธีการสร้างห้องไลฟ์

บนแอปพลิเคชั่น ที่แถบเมนูด้านล่าง มีไอคอน รูปเครื่องหมายบวก เลือก 'เริ่มไลฟ์' เลือกรูปภาพหน้าปก (Cover) ควรมีขนาด 500 x 500 px หรือมีขนาด 1:1 ตั้งชื่อไลฟ์ไม่เกิน 25 ตัวอักษร หมวดหมู่ของไลฟ์นั้นๆ คำอธิบายเกี่ยวกับไลฟ์นั้นสั้นๆ ไม่เกิน 120 ตัวอักษร