ถ้าแคสต์ไม่มีรูปภาพหน้าปก (Cover) ทำยังไง

ปกจะถูกตั้งให้เป็น “ปกเปล่า” (Blank Cover) ก่อน และผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนปกได้ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม เราแนะนำว่าปกเป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจเข้ามาฟังซึ่งไม่ควรมองข้าม