ถ้าเป็นภาพหน้าปก (Cover) จากอินเทอร์เน็ตใช้ได้ไหม

สามารถใช้รูปภาพจากอินเตอร์เน็ตเป็นภาพปก (Cover) ได้ แต่เราไม่สนับสนุนให้ใช้รูปภาพหรือฟอนต์ที่ผิดลิขสิทธิ์ เราจึงแนะนำให้ผู้ใช้บริการใช้รูปภาพและฟอนต์ที่มีสัญญาอนุญาต Royalty Free หรือ Free for Commercial เป็นปกหรือรูปโปรไฟล์เท่านั้น โดยเงื่อนไขการใช้ภาพที่ควรรู้เพิ่มเติมมีดังนี้ ห้ามใช้รูปภาพและฟอนต์ที่ผิดลิขสิทธิ์ ห้ามใช้รูปภาพที่แสดงอวัยวะเพศ หรือยอดปทุมถันของสตรีเพศ ห้ามใช้รูปภาพที่มีความรุนแรง อันประกอบด้วยการทรมาน เลือด และศพมาเป็นปก