การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

Pillow Cast เปิดรับเนื้อหาทุกประเภท ยกเว้นเนื้อหาที่มีความรุนแรงและเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม รวมถึงต้องไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฏ (https://pillowcast.net/privacy) ตามเรากำหนดไว้ สำหรับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หากมีการนำเอามาใช้ ทาง Pillow Cast จะไม่รับผิดชอบข้อมูลที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม