ถูกระงับการใช้งานทำยังไง

สามารถส่งคำร้องมาที่อีเมล์ support@pillowcast.net