วิธีการเติมเหรียญ

บนเว็บไซต์ pillowcast.net ที่แถบเมนูทางด้านซ้าย มีเมนู 'ซื้อเหรียญ' สามารถซื้อได้2ช่องทางคือ พร้อมเพย์ และ บัตรเครดิต/เดบิต บนแอปพลิเคชั่น ไปที่หน้า โปรไฟล์ ที่ด้านล่างขวา มีไอคอน รูปเหรียญ บนแอปพลิเคชั่นจะสามารถซื้อได้ 2 ช่องทาง คือ พร้อมเพย์ และ บัตรเครดิต/เดบิต ที่ผูกอยู่กับทาง App Store หรือ Google Play