เติมเหรียญแล้วเงินตัด แต่เหรียญไม่เข้าระบบทำยังไง

สามารถส่งคำร้องมาที่อีเมล์ support@pillowcast.net ถ้าซื้อเหรียญผ่านทาง Apple Store หรือ Google Play ให้ส่งคำร้องพร้อมแนบรูปใบเสร็จการสั่งซื้อจากทาง App Store หรือ Google Play ถ้าซื้อเหรียญผ่านทาง พร้อมเพย์ ให้ส่งคำร้องพร้อมแนบรูปใบเสร็จจากทาง Internet Banking